Wednesday, February 24, 2010

CCNA

Study guide:

 • Sybex CCNACiscoCertifiedNetwork.Associate.Study.Guide.Exam.640-802
 • Cisco Press. CCNA 640-802 (concise but more difficult to read than Sybex)

Test preparation:

 • Testking V23 CCNA_640-802
 • Test Inside CCNA 640-802 v26 (293q) (this one is more enough than the P4S)
 • P4S 640-802 v7.73 (install on VPC)

Lab simulation/emulation

 • Packet Tracer 5.1 (good for simulation)
 • SemSim 3.0 (good for learning commands)
 • Router Sim 2.2.1 (good for simple lab models, eat resources a lot)
 • GNS3-0.6.1 (good for emulation, a little complex in set up)

Lab resource:

 • 9tut.com (great for labs and general experience)

Một vài thông tin về buổi thi:

 • Nên học thuộc những command trong lab, các hỗ trợ trên command như tab, ? rất hạn chế
 • Nên ghi ra thông tin những subnet thông dụng vào nháp trước, sẽ rất đỡ mất thời gian và rối trí
 • Toàn bộ địa chỉ, subnet, password thay đổi so với tài liệu test preparation

No comments:

Post a Comment