Friday, January 28, 2011

Checkpoint- Best practice

Level: - Intermediate
Platform
: - checkpoint R61, R62, UTM, VPN-1, Nokia IP60,Nokia IP260,Nokia IP290,Nokia IP390,Nokia IP560,Nokia IP690,Nokia IP1220,Nokia IP1260,Nokia IP1280,Nokia IP2255,Nokia IP2450
Reference
: - Checkpoint.com
Author
: - Dinesh Aggarwal

Here we are going to discuss some best practices to be followed while creating a rule base in checkpoint firewall. By following these best practices you can expect a better performance and easy management from checkpoint firewall.Let’s start by identifying some of the general best practices that should be followed for creating an powerful rulebase

Best practices for good Rulebase

1) The firewall rulebase should be as simple as possible. The fewer rules you have, the more efficient and less error prone the rulebase will be.
2) Avoid using "Any" in the service field.
3) Use a network object instead of many workstation node objects.
4) Use groups to gather source, destination or services.
5) Anti spoofing should be configured for all the firewall interfaces.
6) Place the most commonly accessed rules on top of the rulebase. This will improve performance and make the firewall more efficient. Firewall-1 searches the rulebase in sequential order. The first rule matching a connection is applied, not the rule that matches best.

This checkpoint best practices rules is surely going to result in better firewall performance. This rule is application to any firewall weather its cisco ASA, PIX, checkpoint, Netscreen or any other firewall.

7) Use good naming conventions to represent network objects (hostname_ip address is a good naming scheme) and services.

8) Implement the "Stealth rule" to block and track connection attempts to the firewall module.

9) Prefer "Reject" to "Drop" for some services. Services such as "ident" should be rejected to allow better application performance.
10) Implement the "Cleanup" rule at the bottom of the rulebase to block and log all traffic. Firewall-1 by default does not log traffic that is dropped. By having the "Cleanup" rule, logging can be turned on for blocked connections.

Note: - When a Drop action is taken, the sender is not notified.

Following table describes what happens when a Reject action is taken.

Difference between Reject and Drop
service Reject
TCP The sender is notified.
UDP Sends an ICMP port unreachable error to the sender.
other Same as Drop.

11) Do NOT use the domain object in the rulebase. Domain objects may cause performance bottlenecks.
12) To avoid being flooded by logging of broadcast traffic such as bootp and NBT, create a rule to drop the packets without logging. Ident is a service used by SMTP protocol to try to identify the email clients. By "reject" the service but not "drop" it, the SMTP application will gain performance since it doesn't have to wait for the ident connection to timeout.
13) Disable Decrypt on accept property if not using VPN

That’s it, these are the basic rules for managing an effective rulesbase in checkpoint


Friday, January 21, 2011

Phân tích DDOS Vietnamnet

Tối hôm qua tớ ngồi thử nghiệm thêm VNN ở một góc độ khác nhằm phản biện khía cạnh băng thông bị bão hoà thì thấy có vài điểm lý thú sau:

- Thử traceroute từ máy của tớ đến vietnamnet.vn thì thấy:
Code:
conmale$ traceroute vietnamnet.vnconmale-hva

Chứng tỏ packets đi xuyên qua các hops không quá chậm.

Thử traceroute từ Đức về VN:
Code:
[geek@germany ~]$ traceroute vietnamnet.vn

thì thấy packets đi xuyên các hops càng nhanh nữa.

Thử httpwatch để duyệt vietnamnet.vn thì lại thấy:
13:06:39.771 0.042 380 0 GET null Redirect http://www.vietnamnet.vn/
13:06:40.278 6.449 427 182 GET 302 Redirect to: http://vietnamnet.vn http://www.vietnamnet.vn/
13:06:46.732 2.143 458 406 GET 302 Redirect to: /vn/index.html http://vietnamnet.vn/
13:06:48.882 40.536 436 19 GET 200 text/html http://vietnamnet.vn/vn/index.html
13:07:29.473 0.033 357 (1406) GET (Cache) image/x-icon http://vietnamnet.vn/favicon.ico


Điều này chứng tỏ:

- Cú GET đầu tiên đi đến www.vietnamnet.vn chỉ mất có 0.042 giây thì đầu bên khia nhận request và cho request này redirect đến vietnamnet.vn. Điều này chứng tỏ băng thông không hề bị nghẽn mà trái lại đường đi vô www.vietnamnet.vn rất nhanh.

- Giai đoạn redirection từ www.vietnamnet.vn đến vietnamnet.vn cho đến khi response về lại trình duyệt của tớ mất 6.449 giây. Chứng tỏ sự trễ nãi này xảy ra ở khoảng "response" (đi ra) chớ không phải nằm ở khoảng "request" (đi vô).

- Sau khi redirect đến vietnamnet.vn request này lại tiếp tục được redirect đến /vn/index.html (thuộc vietnamnet.vn) và mất thêm 2.143 giây nữa và tệ nhất là chỉ redirect đến một trang index.html http://vietnamnet.vn/vn/index.html) và response về trình duyệt mất đến 40.536 giây.

Qua những biểu hiện trên tớ tin chắc vnn không bị bão hoà băng thông bằng chứng là request đi vô vẫn cực nhanh. Chỉ có response đi ra cực chậm. Nến băng thông bị bão hoà thì ra hay vô cũng đều chậm. Dấu hiệu cho thấy ở đây là dịch vụ web bị nghẽn và không kịp phục vụ người truy cập.

Nếu thử "dig" thì thấy vietnamnet.vn có 2 "A" records:
conmale$ dig a vietnamnet.vn

; <<>> DiG 9.6.0-myBuild <<>> a vietnamnet.vn
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7119 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: ;vietnamnet.vn. IN A ;; ANSWER SECTION: vietnamnet.vn. 3600 IN A 222.255.122.157
vietnamnet.vn. 3600 IN A 117.103.197.249

;; Query time: 659 msec
;; SERVER: 139.130.4.4#53(139.130.4.4)
;; WHEN: Thu Jan 20 08:45:16 2011
;; MSG SIZE rcvd: 63


và www.vietnamnet.vn lại chỉ có 1 "A" record mà thôi:
conmale$ dig a www.vietnamnet.vn

; <<>> DiG 9.6.0-myBuild <<>> a www.vietnamnet.vn
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61465 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: ;www.vietnamnet.vn. IN A ;; ANSWER SECTION: www.vietnamnet.vn. 3600 IN A 117.103.197.249

;; Query time: 499 msec
;; SERVER: 139.130.4.4#53(139.130.4.4)
;; WHEN: Thu Jan 20 08:45:24 2011
;; MSG SIZE rcvd: 51117.103.197.249 thì thuộc VTC (trong mạng vnnnic), còn 222.255.122.157 thì thuộc vinagame (trong mạng vnpt).

Xét đoạn httpwatch ở trên thì thấy:

- Nếu truy cập với www.vietnamnet.vn (117.103.197.249) thì sẽ được redirect về vietnamnet.vn (117.103.197.249 và 222.255.122.157) theo dạng DNS round robin.

- Nếu thực sự redirect từ 117.103.197.249 về 222.255.122.157 thì hữu lý (vì cho nó đi qua một mạng khác để share load) nhưng redirect từ 117.103.197.249 về lại chính 117.103.197.249 thì hơi phí vì dịch vụ web phải tốn thêm tài nguyên để xử lý thêm một cái redirection.

- Nếu truy cập trực tiếp tới vietnamnet.vn (222.255.122.157) thì không xảy ra redirection từ IP này sang IP khác nữa mà lại có thêm một lần redirection đến /vn/index.html ngay chính dịch vụ trên vietnamnet.vn, từ context "/" sang context "/vn". Xét về mặt tài nguyên thì dịch vụ web lại tiêu tốn tài nguyên để xử lý thêm một lần redirection. Có lẽ admin muốn redirect đến một trang static html để giảm thiểu hao tổn tài nguyên từ những truy cập trực tiếp đến các trang động (dynamic pages) tương tác trực tiếp đến CSDL nhưng thật sự redirection kiểu này ở tình trạng bị DDoS nặng nề thì không hữu hiệu rồi.

Tớ cũng thử "fire off" hơn 1 chục request liên tục trong 1 giây và thấy hệ thống vietnamnet responded y hệt như nhau. Các requests của tớ vẫn đến vietnamnet.vn và vẫn được redirect y hệt như trên. Điều này chứng tỏ hình như vietnamnet không có cơ chế "packet rating" (hoặc request rating) mà tớ đã đề cập ở bài trước. Nói một cách khác, dường như vietnamnet chìa lưng ra cho DDoS đập thì phải smilie .

Thursday, January 20, 2011

Giải pháp ứng dụng thiết kế triển khai hệ thống CNTT trong Ngân hàng

Tầm ảnh hưởng của CNTT đối với ngành ngân hàng

Để có thể phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh bình đẳng trước sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài (được dự đoán là sẽ đổ bộ vào thị trường VN sau năm 2010), các ngân hàng VN cần phải tăng cường các lợi thế bằng nhiều cách, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò quan trọng.
Theo thống kê của công ty điều tra thị trường VinaCapital, tại VN hiện có 47 ngân hàng đang hoạt động, ngoài ra còn có 29 chi nhánh cùng 45 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài. So với nhiều nước trong khu vực, thị trường ngân hàng VN tương đối nhộn nhịp và tiềm năng vẫn rất lớn với dân số trên 83 triệu người. Song, các hoạt động, dịch vụ ngân hàng còn tỏ ra yếu kém, chưa đa dạng và thu hút khách hàng. Đây chính là một điểm yếu mà ngành ngân hàng VN cần sự giúp đỡ từ việc ứng dụng CNTT.
Việc đầu tư cho ứng dụng CNTT trong ngân hàng cao hơn sẽ dẫn đến hiệu quả điều hành tốt hơn và cho dù phải đầu tư một số vốn khá lớn vào thời gian đầu thì kết quả doanh thu đem lại về lâu dài vẫn lớn hơn rất nhiều. Ứng dụng CNTT cũng đem lại nhiều ứng dụng hệ thống hơn và từ đó, sẽ sinh ra nhiều dịch vụ ngân hàng hơn.
Các hệ thống CNTT giúp việc quản lý và kinh doanh của ngân hàng được chặt chẽ, an toàn, chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Ứng dụng CNTT trong ngân hàng

Những ứng dụng chính của CNTT trong ngân hàng là tập trung dữ liệu, quản lý tài khoản khách hàng, xây dựng kho dữ liệu thống nhất toàn hệ thống, truy nhập thông tin trực tiếp, cung cấp dịch vụ trực tuyến, từng bước kết nối ATM liên ngân hàng. Tổ chức được trung tâm thanh toán quốc gia, thiết lập hệ thống kế toán khách hàng, xử lý tự động tức thời các giao dịch, hình thành hệ thống thanh toán tự động trong nội bộ các NHTM lớn, liên kết mạng thanh toán quốc gia giữa các ngân hàng và giữa ngân hàng với khách hàng.
Hệ thống thanh toán trực tuyến tự động, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và phải có 8 phần cơ bản sau :
- Luồng thanh toán giá trị cao (trên 500 triệu đồng) và những thanh toán khẩn cấp, tự động hoàn toàn.
- Luồng thanh toán giá trị thấp, xử lý các món thanh toán theo lô.
- Xử lý quyết toán vốn nhờ tập trung số dư tài khoản tiền gửi, thanh toán trực tuyến kết nối các hội sở chính, chi nhánh NHTM với trung tâm thanh toán quốc gia, xử lý tình trạng thiếu vốn trong thanh toán thông qua cơ chế thấu chi và cho vay qua đêm.
- Đối chiếu dữ liệu cuối ngày làm việc, đảm bảo sự khớp đúng giữa số liệu phát sinh tại các thành viên và trung tâm xử lý quyết toán quốc gia
- Bảo đảm an ninh và bảo mật với hệ thống bảo vệ nhiều lớp và các thiết bị giám sát truy cập, mã hóa dữ liệu trên đường truyền, tường lửa, v.v
- Hệ thống hỗ trợ người sử dụng và giám sát các giao dịch thanh toán.
- Cổng giao diện tự động với các hệ thống khác như hệ thống thanh toán nội bộ NHNN và nội bộ NHTM, hệ thống thanh toán bù trừ séc quốc gia, mạng SWIFT, hệ thống xử lý chuyển mạch ATM, quyết toán bù trừ chứng khoán.
- Dự phòng và phục hồi sau thảm họa.
Tại các NHTM lớn, hệ thống CNTT đã đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của ngành và kết nối với NHNN, các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Hệ thống xử lý đơn lẻ, cục bộ tại các chi nhánh trong cùng một ngân hàng đang được thay đổi theo mô hình xử lý tập trung hiện đại, kết nối mạng WAN, có khả năng cung cấp nhiều sản phẩm mới một cách tiện lợi, chính xác và an toàn.

Tổng quan về hệ thống CNTT trong ngân hàng

Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã xây dựng được một hạ tầng CNTT và hệ thống CNTT tương đối đồng bộ và hiện đại theo mô hình tập trung hóa tài khoản, nhiều tiện ích ngân hàng đã được ngành ngân hàng khai thác và sử dụng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và chủ động hội nhập với khu vực và thế giới. Bao gồm các hệ thống chính sau:
- Hệ thống giao dịch phân tán: phục vụ giao dịch đối với khách hàng, chủ yếu trợ giúp cán bộ tác nghiệp và thống kê hàng tháng, hệ thống này đang được thay thế bằng xử lý tập trung hiện đại.
- Hệ thống IPCAS, được xây dựng trên nền công nghệ tiên tiến nhất, ứng dụng trong quản lý điều hành hoạt động ngân hàng nhằm hiện đại hóa hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng, quản lý và sử dụng dữ liệu tập trung, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
- Hệ thống chuyển tiền điện tử qua hệ thống xử lý trung tâm với các máy chủ và mạng WAN kết nối với các chi nhánh trong ngân hàng, là chương trình ứng dụng từ năm 1999 để thay thế hoàn toàn chuyển tiền thủ công.
- Hệ thống thẻ, cung ứng các dịch vụ ngân hàng thông qua ATM và POS để thanh toán tiền hàng và dịch vụ.
- Hệ thống kho dữ liệu và báo cáo phục vụ việc chỉ đạo điều hành và thiết lập hệ thống báo cáo thống nhất.
- Hệ thống kết nối khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về tra cứu thông tin, kiot giao dịch thanh toán tự động, phone banking, home banking, thấu chi tài khoản cá nhân, kết nối “host to host” với các tổng công ty và các tổ chức tài chính, qua đó tạo kênh phân phối mới cho khách hàng, đồng thời giúp quản lý tập trung nguồn vốn của khách hàng.
- Hệ thống chi trả kết nối Western Union, dựa trên hạ tầng công nghệ mới và khả năng tích hợp để chi trả kiều hối trực tuyến.
- Hệ thống mạng WAN là hệ thống mạng đa dịch vụ như tích hợp dữ liệu, voice, video, cho phép phát triển nhiều dịch vụ trên cùng một cơ sở hạ tầng.

Giải pháp CNTT trong ngân hàng hiện đại

Yêu cầu
Đổi mới công nghệ đã nâng dần vị thế của ngân hàng trong hệ thống tài chính trong nước và quốc tế, nhưng cũng làm nảy sinh những rủi ro mới, nhất là đối với hệ thống thanh toán điện tử, bao gồm:

- Rủi ro thấu chi trong ngày là nguyên nhân tiềm ẩn lớn nhất gây ra những bất ổn trên thị trường tài chính hiện nay. Số dư bị âm thường diễn ra trong ngày do các ngân hàng và khách hàng của ngân hàng thường gửi điện bảo chi để trả các khoản nợ qua đêm và trả lãi vào đầu giờ làm việc, đồng thời nhận điện bảo chi từ những ngân hàng khác vào cuối ngày, mức bảo chi gửi đi thường lớn hơn mức bảo chi nhận về.

- Rủi ro chuyển giao công nghệ quốc tế do các công ty dịch vụ tài chính trong nước thường không có khả năng chuyển giao công nghệ sinh lời trong nước ra thị trường quốc tế để giành lợi thế cạnh tranh, trong khi các ngân hàng nước ngoài thâm nhập vào thị trường nội địa có khả năng tạo ra những sản phẩm dựa trên công nghệ nội địa với mức chi phí thấp.

- Rủi ro tội phạm và lừa đảo như ăn cắp, sao chép số liệu, tội phạm văn phòng. Hàng ngày có nhiều khoản tiền lớn được chuyển qua các mạng điện tử, trong khi một số ít nhân viên ngân hàng có kiến thức chuyên môn về mã số cá nhân và các mật khẩu truy cập mạng điện tử, đây là động cơ thúc đẩy tội phạm văn phòng.

- Rủi ro về qui định theo hướng nới lỏng những qui định để thu hút các đối tác đầu tư nước ngoài và tăng sức cạnh tranh, nhưng sự gia tăng các hệ thống chuyển khoản quốc tế bằng điện tử cũng làm giảm khả năng của NHTW về kiểm soát cung ứng tiền trên thị trường trong nước.

- Giảm nguồn thu từ thuế do hệ thống chuyển tiền điện tử cho phép giảm thiểu gánh nặng về thuế nội địa và tăng phần miễn thuế ở nước ngoài.

- Rủi ro cạnh tranh.

- Rủi ro công nghệ phát sinh khi khoản đầu tư phát triển công nghệ không tạo ra được khoản tiết kiệm chi phí dự kiến khi mở rộng qui mô hoạt động.

Đổi mới CNTT đòi hỏi phải tối ưu hóa các lĩnh vực công nghệ khác nhau như máy chủ, ứng dụng, hệ thống lưu trữ, các trung tâm dữ liệu, trang thiết bị phần cứng và phần mềm, có khả năng kết nối giữa các ngân hàng trong nước thậm chí với một số ngân hàng nước ngoài. Qua đó, tiết kiệm được chi phí đầu tư, kiểm soát được hoạt động, đảm bảo an ninh hệ thống, có khả năng phục hồi thảm họa trong trường hợp gặp rủi ro.

Tư vấn
Việc lựa chọn giải pháp công nghệ thông tin cho ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai các hệ thống CNTT ngân hàng. Các chuyên gia tư vấn của EQ sẽ cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin và các đánh giá khách quan trên các giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu cho ngành ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam. EQ cũng sẽ đề xuất cho khách hàng các kế hoạch triển khai hợp lý và đồng bộ giữa giải pháp công nghệ thông tin và khai thác dịch vụ của các ngân hàng, trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai của nhiều ngân hàng tại Việt Nam.

EQ chúng tôi đã sẵn sàng tất cả các yêu cầu liên quan đến thực hiện và hướng dẫn đối với hệ thống ngân hàng lõi. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi đã được tập luyện các trường hợp thực thi rắc rối phát sinh từ đầu dự án cho đến tận giai đoạn duy trì bảo dưỡng. Ngoài ra, khi thực hiện chúng tôi có các hoạt động phát sinh cho người sử dụng và hướng dẫn khách hàng để họ hiểu tốt hơn và họ đánh giá một cách lạc quan các đặc điểm liên quan đến hệ thống ngân hàng lõi. Hiệu quả của đội tư vấn của chúng tôi là dồn hết tâm sức vào quá trình thực hiện các phần kĩ thuật được tạo ra cho hệ thống ngân hàng lõi.

Giải pháp
Lựa chọn giải pháp kỹ thuật ứng dụng phù hợp với xu thế toàn cầu, tuân thủ giải pháp mở, có khả năng mở rộng trong những năm tiếp theo. Đồng thời, xây dựng được phần mềm ứng dụng hợp lý, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng hệ thống kỹ thuật tiên tiến, thực hiện chuyển giao công nghệ có hiệu quả để rút ngắn khoảng cách tụt hậu.

Kết hợp giữa ứng dụng kỹ thuật mới với nghiên cứu chỉnh sửa và xây dựng mới các qui trình nghiệp vụ, phù hợp với điều kiện kỹ thuật hiện đại.

Hệ thống phần mềm lõi ngân hàng
Đây là hệ thống trung tâm, giải quyết các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng. Hệ thống có các chức năng chính sau:
* System Management (Quản lý hệ thống)
* External Interface (Giao tiếp ngoài)
* CIF (Thông tin khách hàng)
* Accounting (Kế toán)
* Deposit (Tiền gởi)
* Loan (Tín dụng)
* Trade Finance (Thanh toán quốc tế)
* Local Remittance (Chuyển tiền trong nước)
* Foreign Exchange (Mua bán ngoại tệ, chuyển tiền nước ngoài)
* MIS Report (Báo cáo lãnh đạo)

Hình 1 : Chức năng chính của một hệ thống lõi ngân hàng

Ngoài các chức năng trên có thêm một số chức năng khác như :
* Collaterall(COL): Phân hệ quản lý tài sản thế chấp
* Signature Verification: Phân hệ quản lý chữ ký của khách hàng
* Cash Management (CA) : Phân hệ quản lý quỹ

Các dịch vụ tích hợp
* Kết nối ATM
* Internet-Banking
* Phone-Banking
* Mobile-Banking
* Call Center / Contact Center
* Hệ thống phát thẻ xếp hàng tự động

Trước khi thực hiện triển khai (Pre - Implementation)
Phân tích và thiết kế hệ thống
Trong những nghiên cứu quá trình thực hiện gần đây, đã đạt tỷ lệ về số lần thực hiện từ 50 đến 200 lần để chỉnh sửa một lỗi thiết kế hay phần bỏ sót trong các giai đọan cuối cùng của dự án so với thiết kế từ đầu đã chính xác.Vì vậy, trước khi thực hiện, hoàn cảnh kinh doanh hiện tại và trong tương lai của khách hàng và các yêu cầu kĩ thuật phải được hoàn thiện và được xác định một cách toàn diện. Điều này sẽ chắc chắn rằng đúng các vấn đề cần giải quyết và được cung cấp một cách chính xác.Vì vậy giai đoạn thực hiện là tiêu điểm của dự án.Với chiều sâu kinh doanh của khách hàng và kiến thức công nghệ, kinh nghiệm tư vấn của EQ, chúng tôi có thể vẽ lên bức tranh một cách rõ ràng những yêu cầu của khách hàng và kiến trúc hệ thống, thiết kế tốt nhất có thể mang lại cho khách hàng.


Hình 2 : Hệ thống mạng cơ bản của một ngân hàng

Hệ thống Prototyping
Trước các yêu cầu phát triển của một chức năng quan trọng mới liên quan đến các yêu cầu kinh doanh, người ta thường tạo ra một prototype. Cái Prototype này có thể được xây dựng rất nhanh giúp khách hàng hình dung và xác định được các đặc điểm kinh doanh và kĩ thuật để cung cấp thông tin cho các thành viên phát triển (developer). Điều này cũng giúp làm giảm kinh phí phát triển nhờ xác định được các chức năng sai và không cần thiết.
Internet-banking, mobile-banking thông qua WAP/HDML truyền thông và tất cả trong một tài khoản .Các tư vấn của chúng tôi, những nhà tư vấn luôn cập nhật công nghệ mới nhất sẽ sử dụng các công cụ và kĩ thuật tốt nhất để phát triển các prototype này.


Hình 3 : Mô hình kỹ thuật cho một ngân hàng

Hệ thống Benchmarking
Khi một ngân hàng có nhu cầu mua một hệ thống ngân hàng lõi để sử dụng trong nhiều năm, điều cực kì quan trọng là chắc chắn rằng hệ thống lõi được đóng gói hoàn chỉnh.
Một lượng lớn các tổ chức tài chính sẽ liên quan đến và một lượng lớn các giao dịch có thể được xảy ra. Như vậy phạm vi của hệ thống lõi có thể thỏa mãn các yêu cầu này chưa.

Hình 4 : Mô hình dữ liệu của một ngân hàng

Các tư vấn của chúng tôi có tư cách, phẩm chất, kiểm soát được một loạt các bài tập Benchmarking (có nhiều luyện tập trong quá khứ với nhiều platform khác nhau (HP, IBM, Compaq..). Với kiến thức của chúng tôi về platform và các ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi, các công nghệ mới, hệ thống dữ liệu, chúng tôi sẽ làm cho hệ thống lõi hoạt động tốt
Sự độc lập của chúng tôi từ phần cứng đến phần mềm sẽ cung cấp cho khách hàng các thông tin chính xác.

Lập kế hoạch dự án và thiết lập hợp đồng
Với nhiều kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều dự án khác nhau, cũng giống như khách hàng, các nhà quản lý dự án của EQ có thể khuyên bảo khách hàng cách tốt nhất về cấu trúc cho hệ thống lõi ngân hàng ( như T24 chẳng hạn) cho khách hàng, chúng tôi sẽ giúp đỡ khách hàng xem xét lại toàn bộ các nhiệm vụ, tài nguyên, và tỷ lệ chi phí, đưa ra cho khách hàng sự lựa chọn giữa giá thành và các khả năng khác để mang lại hiệu quả kinh tế.
Đánh giá nguồn nhân lực, đào tạo và bổ sung thêm
Khách hàng đang tìm kiếm nhân viên mới cho hệ thống lõi ngân hàng. Điều này liên quan đến các kĩ năng cần hỗ trợ và bảo đảm cho tất cả các yêu cầu của ngân hàng.
Các tiêu chuẩn đào tạo có sẵn một phần hay bao gồm tất cả các phần liên quan đến ngân hàng.
Chúng tôi có thể giúp khách hàng hỗ trợ các kĩ năng yêu cầu cần thiết cho nhân viên của ngân hàng và là cầu nối để vá các lỗ hổng kiến thức, cung cấp các tư vấn để hỗ trợ cho đội ngũ phát triển của ngân hàng trong thời gian đầu.
Chúng tôi có thể đánh giá các kĩ năng nhân viên của ngân hàng dựa trên các yêu cầu hiện tại và tương lai, tạo cơ sở cho sự tìm kiếm nhân viên cho ngân hàng.
Như một sự lựa chọn, chúng tôi có thể hướng dẫn nhân viên của ngân hàng bởi các quá trình cố vấn đầy kinh nghiệm.Hỗ trợ các nhân viên của ngân hàng các kĩ năng của chúng tôi trong một khoảng thời gian cho đến khi họ sẵn sàng các công việc một cách hoàn toàn, để đạt được mục đích của dự án.
Chúng tôi cung cấp các đội ngũ đào tạo thực hiện các cài đặt trọng điểm của các phần trong hệ thống ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện triển khai ( During-Implementation)
Với kiến thức và kinh nghiệm triển khai hệ thống lõi ngân hàng của đội ngũ EQ trong tất cả các giai đoạn của dự án, các tư vấn của EQ sẽ hỗ trợ quá trình thực hiện triển khai của khách hàng. Cùng lúc này EQ sẽ cung cấp cho khách hàng các lời khuyên có giá trị như làm thế nào để chống lại các bẫy thông thường và bắt lỗi để cân bằng và duy trì toàn bộ cấu trúc của hệ thống lõi ngân hàng.
Chúng tôi có thể hướng dẫn nhân viên của ngân hàng thông qua các quy trình triển khai đầy kinh nghiệm.
Như một sự lựa chọn, ngân hàng có thể thành lập một đội dự án để thực hiện triển khai cùng các nhân viên EQ. Chúng tôi sẽ làm việc với đội dự án của ngân hàng từ đầu để cung cấp các kiến thức cần thiết. Với kiến thức tốt, dự án của ngân hàng sẽ bắt đầu với nền móng tốt. Sau đó , khi dự án đã diễn ra, các nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ cung cấp cho đội ngũ phát triển của ngân hàng kiến thức sâu hơn để đảm bảo rằng dự án thành công
Sau khi thực hiện triển khai (Post – Implementation)

Được trang bị chiến lược đúng đắn và sự giữ vững ý kiến đối với một chính sách bảo mật mang đến cho ngân hàng một hệ thống an toàn, hệ thống dữ liệu của ngân hàng luôn được bảo vệ. Đơn giản là vì chúng tôi đặt hệ thống của ngân hàng trong môi trường bảo vệ “không thể xâm nhập”.
EQ cung cấp cho khách hàng những câu trả lời tốt nhất cho sự thành lập hệ thống bảo mật.Các nhân viên tư vấn của chúng tôi vạch ra hàng loạt các trường hợp “ không bảo mật ” xảy ra trong nhiều hệ thống ngân hàng lõi có sẵn trên toàn cầu. Chúng tôi có sẵn các công cụ và chuyên gia để giúp đỡ khách hàng trong việc tạo lập, duy trì và xem xét lại các vấn đề bảo mật trong hệ thống lõi ngân hàng.

Thời gian triển khai


Xây dựng các phần mềm tích hợp


Kết nối ATM
Thị trường ATM nói riêng và công nghệ thẻ nói chung tại Việt nam mới chỉ bước vào giai đoạn đầu tiên và đang có sự phát triển rất nhanh chóng nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế.
Với thế mạnh sẵn có trong thị trường tài chính, ngân hàng, EQ có kinh nghiệm và khả năng cung cấp hầu hết các giải pháp về ATM, KIOSK, POS và các ứng dụng liên quan đến thẻ khác như Smart Card, RFID..


Internet Banking
Internet Banking là một kênh phân phối các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, mang ngân hàng đến nhà, văn phòng.
Khách hàng với máy tính kết nối Internet có thể truy cập vào Internet Banking ở bất cứ nơi nào và bất kỳ lúc nào sẽ được cung cấp, hướng dẫn đầy đủ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
Khách hàng có tài khoản tại ngân hàng với mã số truy cập và mật khẩu do ngân hàng cấp có thể xem số dư tài khoản của mình và liệt kê phát sinh giao dịch trên tài khoản của mình.
Thông qua Internet Banking khách hàng có thể gởi tất cả các thắc mắc, góp ý về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Ngân hàng sẽ trả lời và giải quyết mọi thắc mắc, góp ý của khách hàng.
Hệ thống website cho ngân hàng là phương tiện quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ trực tuyến.

Phone Banking
Hệ thống Phone Banking mang đến cho khách hàng một tiện ích ngân hàng mới, khách hàng có thể mọi lúc - mọi nơi dùng điện thoại cố định, di động đều có thể nghe được các thông tin về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thông tin tài khoản cá nhân
Phone Banking là hệ thống tự động trả lời hoạt động 24/24h, khách hàng nhấn vào các phím trên bàn phím điện thoại theo mã do ngân hàng quy định để yêu cầu hệ thống trả lời các thông tin cần thiết
Với hệ thống Phone Banking khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian không cần đến ngân hàng vẫn giám sát được các giao dịch phát sinh trên tài khoản của mình mọi lúc kể cả ngoài giờ hành chính
Khách hàng chỉ cần phương tiện đơn giản là điện thoại kết nối vào hệ thống Phone Banking để nghe các thông tin về ngân hàng theo yêu cầu ở mọi nơi trong phạm vi cả nước và quốc tế
Phone Banking phục vụ khách hàng hoàn toán miễn phí. Quý khách đến ngân hàng đăng ký sử dụng dịch vụ để được cấp mã số truy cập, mật khẩu.

Mobile Banking
Mobile - Banking là một phương tiện mới phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Khách hàng dùng điện thoại di động nhắn tin theo mẫu của ngân hàng gửi đến số dịch vụ xxx để yêu cầu ngân hàng trả lời thông tin ngân hàng, thông tin tài khoản cá nhân hoặc thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, bảo hiểm, trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang thẻ (Visa Electron, Master Electronic, Citimart) v.v... tiền mua sắm hàng hoá dịch vụ tại các đại lý. M - Banking không cần dùng tiền mặt, có thể đặt lệnh giao dịch chứng khoán.
Dịch vụ Mobile - Banking là tiện ích của ngân hàng cung cấp cho khách hàng có tài khoản tại ngân hàng có thể dùng tiền trên tài khoản của mình thanh toán hóa đơn dịch vụ, mua sắm hàng hóa dịch vụ đơn giản, an toàn, mọi lúc mọi nơi không dùng tiền mặt.
Khách hàng có thể lựa chọn thêm các tiện ích như thông báo số dư tài khoản khi có phát sinh giao dịch giúp khách hàng giám sát liên tục số dư , tình hình hoạt động trên tài khoản của mình.
Tham gia giao dịch chứng khoán thông qua hệ thống Mobile - Banking khách hàng có thể đặt lệnh mua bán chứng khoán, theo dõi số dư chứng khoán tại công ty chứng khoán, tình hình biến động giá chứng khoán.

Call Center / Contact Center
IP Contact Center (IPCC), giải pháp Trung Tâm Tiếp Xúc Khách Hàng Thế Hệ Mới (Next Generation Contact Center), dựa trên nền tảng IP hỗ trợ định tuyến cuộc gọi thông minh, tích hợp điện thoại trên máy tính Computer Telephony Integration (CTI) và quản lý giao tiếp khách hàng đa phương tiện tới các Agents thông qua mạng IP. Bằng việc kết hợp các chức năng phân phối cuộc gọi tự động Automatic Call Distribution (ACD) với điện thoại IP trên một giải pháp duy nhất, IPCC cho phép các công ty nhanh chóng triển khai một hệ thống Contact Center phân tán để hỗ trợ cho các ứng dụng bán hàng điện tử (e-sales) và dịch vụ điện tử (e-service).
IPCC là một giải pháp kết hợp giữa điện thoại IP telephony và Contact Center cung cấp các khả năng định tuyến cuộc gọi thông minh, phân phối cuộc gọi tự động đa kênh, trả lời thoại tự động (IVR), xếp hàng đợi các cuộc gọi và xuất các báo cáo tổng hợp. Giải pháp IPCC có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống Call Center truyền thống cho phép các công ty tiếp tục khai thác các đầu tư hiện tại trên các hệ thống cũ này đồng thời cho phép sự chuyển đổi lên nền tảng IP như là một xu hướng tất yếu.
IPCC là một giải pháp duy nhất hiện nay cho phép khách hàng tích hợp các ứng dụng gọi điện thoại vào (Inbound) và gọi ra (Outbound) từ / đến khách hàng với các ứng dụng Internet như Chating trực tiếp, tương tác qua web (Web Collaboration), và E.mail. Việc tích hợp này cho phép các nhân viên (Agent) hỗ trợ khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau một cách đồng thời.
Call Center là dịch vụ ngân hàng qua điện thoại:
Cung cấp tất cả các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, bao gồm: tiền gởi thanh toán, tiết kiệm, cho vay, chuyển tiền, các sản phẩm thẻ .v.v…
Đăng ký làm thẻ qua điện thoại, đăng ký vay khách hàng cá nhân qua điện thoại.
Thực hiện thanh toán các hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, Internet, truyền hình cáp, bảo hiểm,…và các hình thức chuyển tiền khác.
Tiếp nhận qua điện thoại các khiếu nại,thắc mắc từ khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ

Hệ thống phát thẻ xếp hàng tự động


Tự động phát thẻ xếp hàng cho khách.
Thông báo lượt khách bằng âm thanh và thông tin trên bảng điện tử.
Số lượng các quầy giao dịch không hạn chế.
Điều khiển độc lập bằng các bàn phím số tại quầy giao dịch.

Giải pháp truyền hình hội nghị (video conferencing)
Tận dụng mạng nội bộ của ngân hàng để cấu hình một hệ thống truyền hình hội nghị với thiết bị phần cứng hỗ trợ tối thiểu , chủ yếu sử dụng phần mềm trong cấu hình và quản lý hệ thống. Để đảm bảo có thể thực hiện một hội nghị như thế chúng tôi đưa ra một giải pháp cụ thể như sau:
Tòa nhà trung tâm: Một phòng họp cho nhiều người với đầy đủ các thiết bị truyền hình hội nghị cần thiết . Quy mô phòng họp tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng ngân hàng.
Các tòa nhà chi nhánh : tùy theo yêu cầu mà có thể lắp đặt một phòng họp truyền hình lớn hay chỉ đơn giản cho một người sử dụng.
Phòng khách: Các nhân viên ngân hàng có thể theo dõi hội nghị (nếu được cho phép ) thông qua một màn hình lớn.
Ngoài trời: nhân viên có thể dùng laptop thông qua mạng không dây (đã được lắp đặt trong ngân hàng) để theo dõi cuộc họp (nếu được cho phép)…

Lợi ích:

Thời gian: Tổ chức một cuộc họp nội bộ sẽ làm tốn thời gian đi lại giữa các chi nhánh trong ngân hàng, đặc biệt là khi trụ sở chính và các chi nhánh ở xa nhau.
Kinh tế : Chi phí để thực hiện một cuộc họp trong hội sở ngân hàng hay giữa ngân hàng với khách hàng là rất lớn, bao gồm chi phí tổ chức phòng họp, chi phí đi lại giữa 2 nơi, chi phí ăn ở …, và tất nhiên là còn nhiều vấn đề khác nảy sinh ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham dự chẳng hạn…
Với truyền hình hội nghị cuộc họp của ngân hàng bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Truyền hình hội nghị cho phép nhiều người ở nhiều địa điểm khác nhau có thể nói chuyện trực tiếp với nhau và nhìn thấy mặt nhau thông qua đường truyền internet tốc độ cao. Và còn rất rất nhiều tiện ích khác mà truyền hình hội nghị có thể mang lại cho bạn chẳng hạn như ngân hàng bạn có thể dùng hội nghị truyền hình để quảng bá hình ảnh ngân hàng bạn với bên ngoài, nó còn có thể được sử dụng như là một công cụ truyền thông từ ban quản trị ngân hàng đến tất cả các nhân viên một cách sinh động và nhanh chóng…

Trang thiết bị cần thiết:
Một hệ thống truyền hình hội nghị cơ bản gồm:
Thu hình và hiển thị hình ảnh: màn hình và máy quay
Thu và phát giọng nói: microphone và speaker
Bộ mã hoá và giải mã tín hiệu hình ảnh, âm thanh (có thể là phần mềm hoặc phần cứng)
Đường truyền tốc độ cao: ISDN, Leased Line, mạng IP, mạng viễn thông thế hệ mới NGN, ngoài ra đường truyền vệ tinh hay wireless băng rộng cũng có thể được sử dụng �

Phòng họp lớn:
Dùng màn hình, máy quay, loa, microphone chuyên dụng. Quy mô phòng họp tùy thuộc vào số người tham dự hội nghị. Nếu có nhiều người tham gia thì cần phải bổ sung thêm số lượng thiết bị (màn hình, máy quay, loa, microphone) để đảm bảo tất cả mọi người thấy và nói chuyện trực tiếp với nhau.

Cá nhân
Phù họp với cá nhân từng nhân viên trong ngân hàng hay một nhóm nhỏ khoảng 3 người trở lại. Thiết bị cần thiết trong trường hợp này khá đơn giản, bạn chỉ cần một máy tính cá nhân có thể PC hay laptop, webcam hỗ trợ thu hình và một headphone có thể nghe và thu âm giọng nói. Nhân viên có thể ngồi tại bàn làm việc tham gia vào cuộc họp của ngân hàng mà không phải đi đến phòng họp

Phòng khách
Ngân hàng có thể đặt một màn hình lớn trong một phòng lớn cho phép nhân viên có thể theo dõi hội nghị hay nhằm mục đích thông tin từ ban điều hành ngân hàng đến tất cả các nhân viên. Trường họp này nhân viên chỉ có thể theo dõi chứ không được tham gia trao đổi trong hội nghị.

Mô hình mạng truyền hình hội nghị
Server : đặt tại trụ sở chính, quản lý toàn bộ hệ thống truyền hình hội nghị của ngân hàng.
Dĩ nhiên trong trụ sở chính của ngân hàng, ngoài phòng họp lớn, chúng ta có thể lắp đặt thêm các phòng họp nhỏ hơn hay cá nhân ở các tầng lầu nhằm phục vụ các cuộc họp trong nội bộ tòa nhà này. Tại server cần có một đội ngũ kỹ thuật cấu hình và bảo trì để hệ thống hoạt động tốt.
Client : đặt tại các chi nhánh của ngân hàng. Hệ thống ở đây đơn giản và gọn nhẹ, dễ sử dụng cho các nhân viên. Có thể tại máy tính của mỗi nhân viên trong ngân hàng sẽ được cài đặt phần mềm gọi điện truyền hình, cho phép họ có thể theo dõi hội nghị truyền hình trong ngân hàng. Trong khuôn viên của ngân hàng có thể lắp đặt điểm truy cập không dây phục vụ, tạo tính thuận tiện trong công việc.
Tất nhiên tùy theo chức vụ của từng nhân viên mà phân quyền tham gia hội nghị của ngân hàng. Vấn đề này liên quan đến quản lý và bảo mật hệ thống, bộ phận kỹ thuật sẽ cấu hình cụ thể.

Tính bảo mật
Hệ thống truyền hình hội nghị dùng mạng internet công cộng làm đường truyền dữ liệu thời gian thực: video, audio. Do vậy dữ liệu có thể bị xâm phạm từ bên ngoài. Điều này đặc biệt nghiêm trọng nếu đó là những thông tin mật của ngân hàng. Để đảm bảo thông tin cuộc họp không bị tiết lộ ra ngoài, chúng tôi sử dụng công nghệ bảo mật VPN. VPN là một mạng riêng ảo được xây dựng nhằm mục đích tạo mạng LAN ảo, cho phép các ngân hàng có thể thành lập nên một mạng nội bộ mặc dầu các chi nhánh của họ ở rất xa nhau dùng mạng internet công cộng.
Những người tham gia hội nghị sẽ được cấp một tài khoản với password bảo vệ. Khi đăng nhập thành công, họ mới có thể tham gia hội nghị. Vì vậy tính bảo mật của hội nghị tùy thuộc vào bản thân của người tham gia hội nghị. Ngoài ra các password được lưu trữ tại server phải được mã hóa, tránh bị xâm phạm bởi các hacker.
Tường lửa và NAT cũng là một tiện ích bảo mật rất tốt. Tường lửa làm nhiệm vụ lọc traffic giữa mạng nội bộ và internet công cộng, quản lý truy cập internet từ bên ngoài vào trong ngân hàng và ngược lại. NAT cho phép ẩn đi địa chỉ IP cục bộ trong ngân hàng khi truy cập ra internet bên ngoài

Tổng quan hệ thống mạng
Bảo toàn dữ liệu và ổn định hệ thống mạng là huyết mạch của tất cả các ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính hiện đại. Một hệ thống mạng an toàn đem lại sự hoạt động hoàn hảo cho tổ chức và nâng cao uy tín, chất lượng của các dịch vụ khách hàng.
Cùng với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, các dịch vụ khách hàng ngày càng nhiều và đa dạng. Các nhà cung cấp dịch vụ thu hút khách hàng bằng những tiện ích số, nhanh chóng, hiệu quả và đơn giản mới ra đời theo xu hướng truyền dữ liệu với tốc độ cao, truy cập mọi lúc mọi nơi.
Công nghệ cao đang được áp dụng ngày càng nhiều, đặc biệt trong các tổ chức dịch vụ có liên quan đến việc giao dịch trực tiếp đối với khách hàng như ngân hàng. Công nghệ giao dịch và công nghệ thông tin đã được vận dụng và phát triển với tốc độ cao trong lĩnh vực dịch vụ như thanh toán điện tử, Internet-Banking, thanh toán Thẻ, chuyển tiền điện tử... Nhằm nâng cao công suất dịch vụ, tiết kiệm chi phí nhân công, chi phí cho dịch vụ, mở rộng giao diện với khách hàng và quản lý tốt hơn dữ liệu về khách hàng, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng về chất lượng dịch vụ cũng như thời gian.
Bên cạnh những lợi ích mà các dịch vụ đem lại thì đây cũng chính là mảnh đất màu mỡ của tội phạm công nghệ cao, những kẻ truy nhập bất hợp pháp nhằm đánh cắp những thông tin quan trọng như mật khẩu, số tài khoản, thông tin tín dụng … cho đến việc chiếm quyền kiểm soát hoặc đánh sập toàn hệ thống.
Vì vậy, việc bảo vệ dữ liệu khách hàng và hệ thống tài chính là vấn đề cấp thiết và thường xuyên đối với tất cả các tổ chức tài chính. Hệ thống mạng ngoài việc đảm bảo an toàn và bảo thông trước những cuộc tấn công truy nhập bất hợp pháp ở trong và ngoài mạng ngân hàng đang dần trở nên tinh vi và ngày một đa dạng hơn thì còn phải đảm bảo tính rõ ràng và ổn định với người sử dụng.
Hệ thống an ninh mạng hoàn hảo là tiêu chí hàng đầu để đảm bảo rằng ngân hàng của bạn hoạt động chuyên nghiệp và thực sự tin cậy.

Giải pháp tổng thể cho hệ thống an ninh mạng ngân hàng của EQ
Cung cấp kỹ thuật, trang thiết bị, cấu hình mạng LAN – WAN cho toàn bộ hệ thống ngân hàng
Xây dựng, triển khai các ứng dụng Tường lửa (Firewall) dưới hình thức phần mềm hoặc phần cứng (Firewall cứng chạy trên nên hệ điều hành Window CE)
Xây dựng các phần mềm phân tích - dự báo - đánh giá trước các nguy cơ bị tấn công, rủi ro, độ an toàn và thiệt hại của hệ thống dựa trên các giải thuật trí tuệ nhân tạo (Neural Network Algorithm, Generatic Algorithm, Ant Algorithm …)
Xây dựng các công cụ kiểm soát, ghi nhận, thống kê, báo cáo toàn bộ các luồng dữ liệu trên toàn hệ thống, đưa ra cảnh báo tới từng máy trạm trong mạng
Xây dựng các công cụ mã hóa dữ liệu, giải pháp mã hóa đường truyền
Xây dựng các công cụ chứng thực chữ ký điện tử
Bảo vệ bản quyền các phần mềm chuyên dụng, bổ sung các tính năng mới, điều chỉnh lại các thuộc tính cho các phần mềm đang sử dụng (không nhất thiết phải có mã nguồn)
Tư vấn các giải pháp an ninh mạng và chống xâm nhập
Tư vấn các giải pháp an ninh, nâng cấp các dịch vụ Internet Banking, Wireless …
Phản ứng nhanh, xử lý các sự cố về an toàn thông tin
Chuyển giao công nghệ, đào tạo quản trị hệ thống, quản trị các dịch vụ khách hàng.

Anh Ngọc (Nguồn EQVN)

HP-UX: Intro Guardian Service Processor(GSP) & Management Processor(MP)

All of HP's current PA-RISC and Integrity servers include a GSP/MP card which has a LAN console port.This console port is
usually called as GSP/MP port which depends on which card(GSP/MP) is installed in the physical machine.But mostly these days MP card is installed on HP-UX Servers by default.

Features:


* Enables remote server management over the web regardless of the system state.

* In the unlikely event that the operating system in not running,the GSP/MP port can be accessed to power cycle the
server
,view event logs and status logs,enable console re-direction,and more.
* Always-on capability: GSP/MP is alive if the power cord is plugged in.
* User/Password access control: Supports operator and administrator users
* Multiple access methods to GSP/MP:
Local port
Remote/modem port
LAN
*Mirrored console:System console output stream is reflected to all of the connected console users
*Display and/or logging of:
The system console,system event logs (chassis codes),Virtual Front Panel (VFP),and system power and configuration
status.
*GSP/MP provides power control,system reset,and Transfer Of Control (TOC) capabilities.

Note:
This GSP/MP is similar to Sun™ Advanced Lights Out Manager (ALOM)

Procedure to configure IP for GSP Port in HP-PA Server Models

Step 1: Connect a terminal to the console port of the system.

Step 2: Login to the console using username and password. The default username for GSP is typically root and the default password is root.

Step 3: Press Ctrl+B to go to the GSP prompt. Sometimes, it is required to press Ctrl+Ecf to get write access to the console.

Step 4: Type “lc” on the GSP prompt to modify the IP configuration and press “Y” when prompted for modification

Current configuration:

MAC Address : 0x00110a417c09

IP Address : --------------

GSP Host Name : --------------

Subnet Mask : --------------

Gateway : --------------

Web Console Port Number : 2023

Do you want to modify the LAN configuration? (Y/[N]): y

Step 5: Press “Y” when prompted to modify the Current IP Address.

Current IP Address:

Do you want to modify it? (Y/[N]): y

Step 6: Type the IP address of the GSP port and press “Y” to confirm.

New IP Address: 172.16.1.100

Confirm? (Y/[N]): y

Step 7: Press “Y” when prompted to modify the current GSP Host Name.

Current GSP Host Name:

Do you want to modify it? (Y/[N]): y

Step 8: Type the hostname of the GSP port and press “Y” to confirm

New GSP Host Name: m1sys100

Confirm? (Y/[N]): y

Step 9: Press “Y” when prompted to modify the current Subnet Mask.

Current Subnet Mask:

Do you want to modify it? (Y/[N]): y

Step 10: Type the subnet mask of the GSP port and press “Y” to confirm

Enter new Subnet Mask: 255.255.224.0

Confirm? (Y/[N]): y

Step 11: Press “Y” when prompted to modify the current Gateway.

Current Gateway:

Do you want to modify it? (Y/[N]): y

Step 12: Type the gateway of the GSP port and press “Y” to confirm.

Enter New Gateway: 172.16.0.1

Confirm? (Y/[N]): y

Step 13: Press “n” when prompted to modify the current Web Console Port.

Current Web Console Port Number: 2023

Modifying Web Port number will cause all present Web

connections to be dropped.

Do you want to modify it? (Y/[N]): n

-> Reset the GSP for LAN configuration to take effect.

-> Use the R option of the XD command to reset the GSP

Step 14: Type “xd” at the GSP prompt and press “r” to reset the GSP.

Step 15: From any of the lab machines, ping to the newly configured IP address of the GSP and see if it is alive on the network.

Steps to Configure IP for MP-Port in HP Servers

Step 1: Connect a terminal to the console port of the system.

Step 2:
Login tothe console using username and password. The default username for MP is typically Admin and the default
password is Admin.
Step 3: Type “cm” on the MP prompt to go to the MP command menu
Step 4: Type “lc” on the MP CM prompt to modify the LAN configuration and press “A” when prompted for modification
Current LAN Configuration:
- - MAC Address : 0x001635b66433
D - DHCP Status : Disabled
I - IP Address : ---------------
M - MP Host Name: ---------------
S - Subnet Mask : ---------------
G - Gateway Address : ------------
L - Link State : Auto Negotiate
W - Web Console Port Number : 2023
- - SSH Access Port Number : - (MP Feature Not Licensed)
- - IPMI / LAN Port Number : 623A


Enter parameter(s) to change, A to modify All, or [Q] to Quit:


Step 5: Type the IP address of the MP port.

IP Address:
Current ->
127.0.0.1 (default)

Modifying this parameter will cause all present LAN and Web connections to be dropped.
Enter new value, or Q to Quit: 172.16.1.100
Step 6: Type the hostname of the MP port.
Host Name:
Current ->
mp001635b66433 (default)

Enter new value, or Q to Quit: m1sys100
Step 7: Type the Subnet Mask of the MP port.
Subnet Mask:
Current ->
255.255.255.0 (default)

Modifying this parameter will cause all present LAN and Web connections to be dropped.

Enter new value, or Q to Quit: 255.255.224.0
Step 8: Type the Gateway of the MP port.
Gateway Address:
Current ->
127.0.0.1 (default)

Enter new value, or Q to Quit: 172.16.0.1
Step 9: Press “Enter” when prompted for Web Console Port Number.
Web Console Port Number:
Current -> 2023 (default)
Options: 23, 2000 to 2400

Modifying Web Port number will cause all present Web connections to be dropped.

Enter new value, or Q to Quit:

-> Current Web Console Port Number has been retained

Step 10: Press “Enter” when prompted for SSH Console Port Number.
SSH Console Port Number:
Current -> 22 (default)
Options: 22, 2000 to 2400

Enter new value, or Q to Quit:
-> Current SSH Console Port Number has been retained
Step 11: Type “Disabled” or “D” when prompted for DHCP Status.
DHCP Status:
Current -> D - Disabled
E - Enabled (default)

Modifying this parameter will cause all present LAN and Web connections to be dropped.

Enter new value, or Q to Quit: Disabled

Step 12: Press “Enter” when prompted for Link State.
Link State:
Current -> A - Auto Negotiate (default)
T - 10BaseT

Modifying this parameter will cause all present LAN and Web connections to be dropped.


Enter new value, or Q to Quit:

-> Current Link State has been retained

Step 13: Type “xd” on the MP CM prompt and press “r” to reset MP.
Step 14: From any of the lab machines, ping to the newly configured IP address of the GSP and see if it is alive on the
network.

Monday, January 10, 2011

Load Balancing Algorithms


High Performance Routing for Every Application
undefined

Peplink's load balancing algorithms help you easily fine-tune how traffic is distributed across connections. Each deployment has a unique setup, and Peplink's enterprise grade load balancing features can fulfill all of your special requirements. Create your own rule with the following algorithms and you can sit back and enjoy the high performance routing that Peplink brings to you.

Weighted Balance
Assign more traffic to a faster link or less traffic to a connection with a bandwidth cap.

  • Set a weight on the scale for each connection and outgoing traffic will be proportionally distributed according to the specified ratio.
Weighted Balance

Priority
Route traffic to your preferred link as long as it's available.

  • Arrange the connection priority order, and traffic will be routed through the healthy link that has the highest priority in the list. Lower priority links will only be used if the current connection fails.
Priority - beforetoPriority - After

Overflow
Prevent traffic flow from slowing down when the connection runs out of available bandwidth.

  • Drag and drop to arrange the connection overflow order and the highest priority link will route traffic as long as it has not been congested. Once it saturates, the lower priority links will start routing traffic.
Overflow - beforetoOverflow - After

Persistence
Eliminate session termination issue for HTTPS, E-banking, and other secure websites.

  • Specify a traffic type and it will be routed through the same connection persistently based on its source and/or destination IP addresses. Traffic will keep routing on the same connection until the session ends.
Persistence - beforetoPersistence - After

Least Used
Help you choose the better connection with more free bandwidth.

  • Traffic will be directed to the link with the most available bandwidth among the selected connections.
Least Used - beforetoLeast Used - After

Lowest Latency
Give you the fastest response time when using applications like online gaming.

  • Traffic will be assigned to the link with the lowest latency time among the selected connections.
Lowest Latency - beforetoLowest Latency - After

Enforced
Restrict outbound traffic to a particular connection.

  • Select a connection and the specified traffic type will be routed through it at all times, whether the link is up or down.
  • For scenarios like accessing a server that only allows users from a specific IP.
Enforced - beforetoEnforced - After

Saturday, January 8, 2011

Well writen policy using 5Ws of Journalism

What: what is to be protected (the topic)
Who: who is responsible (responsibilities)
Where: where within the organization does the policy reach (scope)
How: how compliance will be monitored (compliance)
When: when does the policy take effect
Why: why the policy was developed

Items 5 (when) and 6 (why) are not usually considered part of the policy text. When a policy is in effect it is normally addressed in the transmittal document. When the policy is published, there is a document that goes with the policy that explains why the policy was developed and when it takes effect. Policies should not contain explanations as to why they were developed or a compliance date.