Thursday, June 3, 2010

Phát triển khả năng tư duy

Về khía cạnh "phát triển khả năng tư duy" thì đây là bài học của bản thân anh sau khi sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, anh mới nhận ra giá trị và tầm quan trọng của nó.

Những năm đầu đi làm, anh rất ngỡ ngàng vì tay sếp chỉ đưa ra "problem" và chỉ cung cấp phương tiện để mình giải quyết "problem" chớ không bao giờ đưa ra phương án hoặc quy trình hoặc hướng dẫn nào hết. Trên thực tế, nếu muốn giải quyết "problem" mình cần phải có khả năng hiểu "problem" đó là gì và sau đó mình phải có khả năng xác định biên độ của "problem" và những điểm liên quan trực tiếp của "problem". Sau khi làm quen với việc phân tích và xác định "problem" để đi đến việc hình thành biện pháp (hoặc giải pháp) để khắc phục "problem", tự nhiên mình đào luyện cho mình khả năng tư duy. Khả năng tư duy càng nhạy bén thì giai đoạn tìm hiểu và xác định giải pháp cho trở ngại càng nhanh và càng chính xác.

Khi đi làm, mình không thể đến một ông sếp và nói "em bị problem này, anh chỉ em cách giải quyết với" được bởi vì giải quyết problem là chuyện của mình, là trách nhiệm trực tiếp của mình (vì mình ăn lương để làm việc). Nếu sếp của mình là người tốt bụng và đồng sự của mình là những người khoáng đạt, họ có thể góp ý hoặc hướng dẫn mình những điểm sơ khởi. Tuy nhiên, mình phải là người trực tiếp làm chủ và chịu trách nhiệm với việc giải quyết "problem" chớ không ai khác hết. Tư duy và dấn thân để đào luyện khả năng tư duy là phương tiện duy nhất giúp mình phát triển và thành công trong công việc.

Nói cho cùng, các thảo luận trên một diễn đàn kỹ thuật như HVA để làm gì? Tất nhiên là để giải quyết trở ngại nào đó. Nếu người thảo luận là những sinh viên đang đi học cần trợ giúp nào đó, thảo luận giúp định hướng và giúp phương pháp giải quyết. Tuy nhiên, cuối cùng sinh viên ấy cũng phải đi làm và phải đối diện với vô số "problem". Lúc ấy, nếu không trang bị cho mình khả năng tư duy đúng mức, chẳng có "forum" nào bên cạnh để giúp mình hết và chắc chắn cá nhân ấy sẽ không thể thành công và đi xa trong công việc được. Riêng với mảng security và exploitation, khả năng tư duy là phẩm chất không thể thiếu nếu muốn dấn thân. Muốn bảo mật cái gì đó phải hiểu rõ nó là cái gì và hoạt động ra sao. Tương tự, muốn exploit một cái gì đó cũng phải hiểu rõ nó là cái gì và hoạt động ra sao. Việc "hiểu rõ" này chính là kết quả của quá trình tư duy.

Sách vở, bài viết, thảo luận trên diễn đàn.... là chất liệu, khả năng tư duy là chất kết nối và điều kiện biến chất liệu thành kết quả nào đó. Tìm được câu trả lời trên diễn đàn (chẳng hạn) chỉ mới dừng lại ở mức độ tìm ra chất liệu, hành động biến chất liệu ấy thành sản phẩm là một việc hoàn toàn khác và phụ thuộc hoàn toàn ở từng cá nhân. Bởi vậy, đừng dừng lại ở chỗ "tìm chất liệu" mà nên đi đến chỗ "tạo sản phẩm" sau khi có chất liệu.

No comments:

Post a Comment