Monday, August 16, 2010

Tối ưu hóa

Với những hệ thống lớn của các công ty tài chính, chứng khoán, ngân hàng.... việc tối ưu thực hiện cụ thể trên từng "tier". Ví dụ, bên ngoài vào trong, network tier nếu không có QoS cụ thể và packets ra vào tràn lan thì không thể nào bảo đảm chất lượng truyền tải, dẫn đến những trì trệ chồng chất. Tiếp đến là những ứng dụng / thiết bị như firewall, reverse proxies... nếu không kiện toàn thì hiệu suất bị giảm vì bước qua mỗi chặng là bị giảm vận tốc truy cập. Đi vào đến tầng web, nếu không tối ưu đúng mức, số lượng connection được dùng bị thiếu hoặc thời gian cho phép được duy trì xuất truy cập quá dài không cần thiết khiến tài nguyên bị thiếu hụt, dẫn tới tình trạng trì trệ. Trong tầng application bên trong, nếu coding không hữu hiệu và không tối ưu đúng mức sẽ tạo tình trạng kém hiệu suất và "nuốt tài nguyên" nghiêm trọng. Những thứ đơn giản như database connection pool nếu không "tune" cho đúng mức cũng sẽ tạo tình trạng kém hiệu suất một cách nghiêm trọng.

Xét tổng quát cho các tiers thì:
network BW --> router --> FW --> proxies --> web --> app --> database --> storage

Mỗi tầng có thể có một hoặc nhiều thiết bị song song và có đòi hỏi khác nhau.

Nói chung, nguyên tắc optimization áp dụng cho mỗi tầng xuyên suốt trong kiến trúc của một hệ thống. Mỗi optimization khác nhau (vì có tính chất và vai trò khác nhau) nhưng đều có chung mục đích:
- Nhanh.
- Bền.
- Bảo mật.

No comments:

Post a Comment