Monday, December 13, 2010

"ĐÁNH DẬP ĐẦU BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH"


Ca trù
Giữ cho đẹp mãi quê mình


Thơ: Khuyết danh

Người trình bày: NSND Quách Thị Hồ

Thể loại: Hát nói Ca trù


Mưỡu:

Non xanh xanh, Nước xanh xanh

Nước non, non nước như tranh tuyệt vời!

Nước vờn buồm lộng ra khơi

Non vờn mây trắng, nắng phơi đồng vàng!

Hát nói:

Quê hương ta đấy!

Hà Nam Ninh biết mấy yêu thương,

Từ Giao An lấn biển kiên cường,

Đến rừng núi Cúc Phương bao hùng vỹ,

Gác Nghinh Phong trăng lồng non Dục Thúy

Dòng Nhị Hà sóng vỗ bến Đò Quan

Tiếng còi tầm nhà máy dệt ngân vang

Đồng Hải Hậu biển lúa vàng rỡn sóng

Này động Thiên Tôn, Này hang Địch Lộng,

Này chùa Cổ Lễ, Này tháp Báo Thiên,

Thành Hoa Lư nước Đại Cồ Việt vang tên,

Đền Bảo Lộc, Trần Hưng Đạo nửa đêm đang truyền hịch!

Đèo Tam Điệp, Nguyễn Huệ thần tốc hành quân diệt địch,

Quỳnh Lưu đuổi Nhật, Khánh Thiện - khu du kích đánh Tây,

Trai Long Phong súng trường hạ máy bay,

Gái Hải Thịnh bắn tàu chiến Mỹ.

Non nước ấy hun đúc thêm hào khí,

Đánh dập đầu bọn bành trướng Bắc Kinh!

Giữ cho đẹp mãi quê mình!

*


No comments:

Post a Comment